Bầu cử Đại biểu Nhân dân

hiến pháp 2013

doan

Giải Quyết Khiếu Nại Tố Cáo

Số điện thoại cần biết

Thông tin qua video

Khách66
Thành viên10
Hôm nay611
24h qua2841
Tổng truy cập3327155
Your IP54.144.55.253

UBND quận trả lời 9 kiến nghị của cử tri Phường 9

Ngày 20/12/2013, UBND quận Gò Vấp đã có văn bản số 295/BC-UBND trả lời các kiến nghị của cử tri tại hội nghị nhân dân 16 phường lần thứ hai năm 2013. Trong đó, UBND quận đã trả lời 9 kiến nghị của cử tri Phường 9 trên các lĩnh vực. Để tiện cho bạn đọc và các cử tri Phường 9 theo dõi, Ban Biên tập tổng hợp lại như sau:

1. Đề nghị tăng mức phụ cấp và mua bảo hiểm y tế cho Tổ trưởng Tổ dân phố

Năm 2012, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 1165/QĐ-UBND ngày 06/3/2012 về nâng mức phụ cấp đối với khu phố-ấp, tổ dân phố-tổ nhân dân; theo đó, kể từ ngày 01/01/2012, mức phụ cấp đối với khu phố-ấp tăng từ 2.500.000 đồng/tháng lên 3.500.000 đồng/tháng, mức phụ cấp đối với Tổ dân phố-Tổ nhân dân tăng từ 250.000 đồng/tháng lên 350.000 đồng/tháng.

Theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế và Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm y tế, hiện nay chưa có quy định mua BHYT cho Tổ trưởng Tổ dân phố.

2. Tổ dân phố hoạt động theo mô hình tự quản, vì vậy, quy ước Tổ dân phố nên do mỗi Tổ dân phố tự xây dựng trên cơ sở đặc điểm của địa phương và không trái pháp luật. Việc UBND quận ban hành Quy ước mẫu gồm 8 chương (06 trang) và có phần phê duyệt của Chủ tịch phường, Chủ tịch quận là không khả thi

Việc UBND quận ban hành công văn số 1238/UBND ngày 05/8/2013 hướng dẫn nội dung xây dựng Quy ước Tổ dân phố và trình tự, thủ tục phê duyệt Quy ước mang tính định hướng để nội dung Quy ước phù hợp pháp luật và tình hình thực tế của địa phương là cần thiết và phù hợp quy định pháp luật hiện hành. Đề cương hướng dẫn kèm theo công văn 1238/UBND không mang tính bắt buộc thực hiện mà nhằm định hướng để Tổ dân phố lựa chọn áp dụng đảm bảo tính dân chủ, thống nhất và phù hợp với thực tế nhưng không trái quy định pháp luật.

Theo quy định của Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-BTP-BVHTT-UBMTTQVN ngày 31/3/2000 của liên bộ Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa-Thông tin và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư, việc phê duyệt Quy ước Tổ dân phố là một trong các thủ tục bắt buộc nhằm để công nhận quy ước có giá trị thực hiện trong thực tiễn.

3. Để khích lệ tinh thần làm việc của Bảo vệ dân phố và nâng cao chất lượng đầu vào, đề nghị cần tăng phụ cấp cho lực lượng này thay vì tăng số lượng người như vừa qua

Năm 2012, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 26/3/2012 nâng mức phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ dân phố từ 1.200.000 đồng/người/tháng lên 1.500.000 đồng/người/tháng.

Qua kiến nghị của cư tri, UBND quận giao Phòng Tài chính-Kế hoạch quận tham mưu UBND quận kiến nghị Sở Tài chính và UBND Thành phố xem xét.

4. Trưởng Ban Bảo vệ dân phố phường được bầu trong số các Tổ trưởng Tổ Bảo vệ dân phố và hoạt động theo nhiệm kỳ. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động thực tế, Trưởng Ban được luân chuyển qua khu phố khác nhưng vẫn cùng trong một phường và vẫn còn trong nhiệm kỳ thì có thể tiếp tục làm Trưởng Ban nữa không

Theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Quy chế tổ chức và hoạt động của lực lượng Bảo vệ dân phố ban hành kèm theo Quyết định số 81/2008/QĐ-UBND ngày 14/11/2008 của UBND Thành phố thì nhiệm kỳ hoạt động của Ban Bảo vệ dân phố là 05 năm. Trong nhiệm kỳ, nếu Trưởng ban, Phó Trưởng ban và Ủy viên Ban Bảo vệ dân phố mà khuyết (do chế, không đảm bảo sức khỏe, xin nghỉ việc...), không hoàn thành nhiệm vụ, không còn được tập thể Ban và nhân dân tín nhiệm hoặc vi phạm kỷ luật, pháp luật... thì Trưởng Công an phường báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND phường cho tổ chức cuộc họp tập thể Ban Bảo vệ dân phố để bầu bổ sung hoặc lấy ý kiến đề nghị bãi nhiệm và bầu người thay thế. Nhiệm kỳ của người được bầu bổ sung, thay thế tình từ ngày được công nhận cho đến hết nhiệm kỳ của Ban Bảo vệ dân phố đương nhiệm.

Như vậy, Trưởng Ban Bảo vệ dân phố được luân chuyển qua khu phố khác nhưng vẫn cùng trong một phường và vẫn còn trong nhiệm kỳ, không rơi vào các trường hợp nêu trên thì vẫn tiếp tục làm Trưởng Ban cho đến hết nhiệm kỳ đó.  

5. Kiến nghị UBND quận sớm hoàn tất việc cải tạo, nâng cấp đoạn đầu Đường số 9 vì hiện nay hộ ông Nguyễn Văn Thành đã bàn giao lại phần đất lấn chiếm

Công trình Đường số 9, Phường 9 được khởi công vào ngày 29/12/2008. Trong quá trình thi công có vướng giải tỏa hộ ông Nguyễn Văn Thành. Đến cuối tháng 9/2013, Phòng Quản lý đô thị quận đã bàn giao lại mặt bằng phần đất lấn chiếm của hộ ông Nguyễn Văn Thành cho Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình để tiếp tục thực hiện công trình.

Tại vị trí hộ ông Nguyễn Văn Thành còn 01 trụ điện chưa di dời, đang chờ Điện lực Gò Vấp xếp lịch cắt điện để di dời trụ điện này.

Tuy nhiên, tại vị trí hộ bà Hồ Thị Nhì hiện còn 01 trụ điện đang nằm giữa đường, chưa di dời được do bà Nhì nhiều lần ngăn cản, không cho thi công di dời trụ điện này. UBND quận chỉ đạo Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình phối hợp với Phòng Tài nguyên-Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Công ty Điện lực Gò Vấp và UBND Phường 9 tham mưu, đề xuất UBND quận để hoàn tất việc cải tạo, nâng cấp đoạn đường này.

6. Khi cấp Giấy chứng nhận số nhà đối với những con đường nào dự kiến đặt đổi tên đường mới, thì đề nghị cần phải ghi rõ cụ thể thời gian nào thì tiến hành để nhân dân tiện làm hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận và gắn biển

Cuối năm 2009, UBND quận đã tiến hành thực hiện kế hoạch cấp mới, cấp đổi số nhà gắn với việc đặt đổi tên đường trên địa bàn quận, trong đó có 29 tuyến đường số là trục đường chính được nối với các tuyến đường khác cần được đặt tên đường mang tên danh nhân, địa danh theo quy định.

Ngày 26/11/2009, UBND quận đã có văn bản số 1159/UBND kiến nghị Hội đồng đặt đổi tên đường Thành phố đặt tên đường cho các tuyến đường số trên địa bàn quận Gò Vấp, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Ngày 16/5/2011, UBND quận đã có văn bản số 502/UBND-QLĐT gửi Sở Xây dựng xin ý kiến cấp số nhà trên tuyến đường chưa có quyết định đặt tên đường chính thức (hiện mang tên đường số). Sau khi có quyết định đặt đổi tên đường của UBND Thành phố, quận sẽ điều chỉnh tên đường trên Giấy chứng nhận số nhà. Ngày 27/6/2011, Sở Xây dựng đã có băn bản số 4648/SXD-QLN&CS gửi Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch, UBND quận với nội dung "thống nhất ý kiến UBND quận Gò Vấp về phương thức cấp số nhà như kiến nghị nêu trên". Do đó, UBND quận Gò Vấp vẫn cấp đổi số nhà cho các tuyến đường số đang chờ thành phố có quyết định đặt tên.

Việc đặt, đổi tên đường mới do UBND và HĐND Thành phố xem xét, quyết định. Doi đó, Giấy chứng nhận số nhà do UBND quận cấp không ghi cụ thể thời gian tiến hành đặt, đổi tên đường được.

7. Tuyến đường Cây Trâm lúc thì ghi là đường Cây Trâm, lúc thì ghi là Đường số 10, đề nghị xác định thống nhất tên đường để người dân tiện liên lạc

UBND quận đã kiến nghị Sở Giao thông Vận tải điều chỉnh tên đường nêu trên là Đường số 10 trong quyết định phân cấp quản lý các công trình giao thông đường bộ. Khi nào Sở Giao thông Vận tải phê duyệt, khi đó UBND quận sẽ kiến nghị Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 điều chỉnh biên báo tên đường.

8. Kiến nghị UBND quận xem xét giải quyết dứt điểm tình trạng ngập nước tại khu vực Làng Hoa vì hiện tại cốt nền của khu vực Làng Hoa thấp hơn cốt nền đường Cây Trâm khoảng 20cm, nên thường xuyên xảy ra tình trạng ngập nước khi trời mưa lớn do thoát nước chậm; tình trạng ngập nước khi trời mưa vừa gây ô nhiễm môi trường do nước cống tràn lên đường vừa gây cản trở lưu thông trên đường

Vấn đề này UBND quận đã nhiều lần làm việc với Trung tâm chống ngập nước Thành phố. Vừa qua, UBND quận cũng đề nghị Trung tâm chống ngập nước Thành phố cải tạo sửa chữa hệ thống thoát nước đường Lê Văn Thọ (toàn tuyến) do đã quá tải, nên khi trời mưa nước tràn ngược mặt đường gây ngập úng tại các vị trí trũng thấp so với khu vực xung quanh, trong đó có khu Làng Hoa. Do kinh phí cải tạo sửa chữa lớn nên Trung tâm sẽ báo cáo UBND Thành phố xem xét chấp thuận đầu tư cải tạo hệ thống cống thoát nước của đường Lê Văn Thọ.

Thời gian tới UBND quận sẽ tiếp tục phối hợp với Trung tâm chống ngập nước giải quyết tình trạng nêu trên tại khu vực Làng Hoa.

9. Kiến nghị UBND quận chấp thuận giao phần đất diện tích 15m2 thuộc khu cây xanh trong tổng mặt bằng phân lô của ông Nguyễn Duy Hanh (hẻm 434, khu phố 1) cho UBND phường để làm nhà sinh hoạt văn hóa khu phố 1

Qua kiến nghị của cử tri, UBND quận đã tổ chức cuộc họp với các ngành liên quan, đồng thời giao UBND Phường 9 rà soát, tổ chức lấy ý kiến nhân dân trong khu vực và có phương án cụ thể trình UBND quân xem xét, quyết định.

Minh Trí

Số lần xem: 2042

Người Dân Khu Vực Làng Hoa - truongtrungtam@yahoo.com 10:50 | 04.01.2014

Rất hoan nghênh các ý kiến của chúng tôi đã được UBND Phường kiến nghị cho Quận và đã giải đáp thắc mắc cho chúng tôi.Cảm ơn bài viết của Minh Trí đã đăng.

Phản hồi
Họ tên Email
Mã an toàn captcha

UBND

Dịch Vụ Công Mức Độ 2

Dịch vụ công mức độ 3

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

Lấy ý kiến

Ý kiến công dân

TIN NỔI BẬT

Thăm dò ý kiến

Theo bạn giao diện trang thông tin điện tử phuong9govap.gov.vn như thế nào?

Video

THƯ VIỆN ẢNH