Bầu cử Đại biểu Nhân dân

hiến pháp 2013

doan

Giải Quyết Khiếu Nại Tố Cáo

Số điện thoại cần biết

Thông tin qua video

Khách80
Thành viên10
Hôm nay465
24h qua3632
Tổng truy cập2198445
Your IP18.234.236.14

613 trường hợp đăng ký khai sinh, khai tử và kết hôn trong năm 2018

Năm 2018, UBND Phường 9 đã giải quyết cho 375 trường hợp đăng ký khai sinh, 84 trường hợp đăng ký khai tử và 154 cặp đăng ký kết hôn; so với năm năm 2017 số sinh tăng 6,53%; số tử giảm 19,23% và đăng ký kết hôn tăng 2,7%.

Tình hình đăng ký khai sinh: năm 2018 có 375 trường hợp đăng ký khai sinh tại UBND phường, trong đó nam 201, nữ 174; tăng 6,53% so với năm 2017. Tuy nhiên, số lượng sinh con thứ 3 trở lên của năm 2018 lại giảm 6,45% so với năm 2017, cụ thể năm 2017 có 31 trường hợp sinh con thứ 3 trở lên, trong khi năm 2018 có 29 trường hợp sinh con thứ 3 trở lên.

Tình hình đăng ký khai tử: năm 2018 có 84 trường hợp đăng ký khai tử (trong đó nam 45, nữ 39; so với năm 2017 giảm 19,23% (năm 2017 đăng ký khai tử là 104 trường hợp: trong đó nam 58, nữ 46).

Tình hình đăng ký kết hôn: năm 2018 có 154 cặp đăng ký kết hôn, trong đó có 113 cặp kết hôn lần thứ nhất, 41 cặp kết hôn lần thứ hai trở lên; tăng 2,7% so với năm 2017. Tuy nhiên, so với năm 2017 thì độ tuổi kết hôn trung bình lần đầu của cả nam và nữ trong năm 2018 trẻ hơn, cụ thể tuổi kết hôn trung bình lần đầu của nam là 28,84 và của nữ là 26,41; trong khi đó năm 2017 tuổi kết hôn trung bình lần đầu của nam là 29,71 và của nữ là 26,99.

Tình hình thực hiện liên thông 3 trong 1: Thực hiện Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế thực hiện liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, thay thế Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 30/01/2013 và Quyết định 25/2014/QĐ-UBND ngày 22/7/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 07/2013/QĐ-UBND. Trong năm 2018 UBND phường 9 đã thực hiện đăng ký thường trú là 295 trường hợp, đăng ký xóa thường trú là 47 trường hợp; cấp Bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 06 tuổi là 319 thẻ BHYT (trong đó thường trú 295 thẻ BHYT, tạm trú 24 thẻ BHYT). Qua ghi nhận, hầu hết người dân đều bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi đến liên hệ thực hiện nhóm thủ tục liên thông này.

T.THU

Số lần xem: 84
Phản hồi
Họ tên Email
Mã an toàn captcha

UBND

Dịch Vụ Công Mức Độ 2

Dịch vụ công mức độ 3

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

Lấy ý kiến

Ý kiến công dân

TIN NỔI BẬT

Thăm dò ý kiến

Theo bạn giao diện trang thông tin điện tử phuong9govap.gov.vn như thế nào?

Video

THƯ VIỆN ẢNH